video

šarene rastopljene tkanine

obrada vrtišta s puhanjem u taljenju

obrada kovana prepuhavanjem u talini 2

linija za proizvodnju netkanih tkanina 2

obrada vrtišta s puhanjem u talini 3

linija za proizvodnju netkanih tkanina 4

mljevenje

pređena obrada konopa

linija za proizvodnju netkanih tkanina