detektor predenja

  • spinneret detector

    detektor predenja

    spinneret detektor, sastoji se od mikroskopa velike snage i LCD-a. Kako vrijeme prolazi, ultra mikro rupa može biti blokirana nečistoćom, na taj će način biti ugrožena kvaliteta kemijskih vlakana, kako bi se poboljšala kvaliteta vlakana, predenje se može slučajno otkriti.